Måling av nitrogenoksid i utåndingsluft

Lund MB Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Nitrogenoksid (NO) er et gassmolekyl som produseres endogent i lungene, og som kan påvises i utåndingsluft hos dyr og mennesker. Danning av nitrogenoksid katalyseres av en syntase som finnes i flere isoformer, hvorav en er induserbar. Denne aktiveres av proinflammatoriske cytokiner og hemmes av kortikosteroider. Nitrogenoksid i utåndingsluft er en markør for luftveisinflammasjon ved astma og andre inflammatoriske lungesykdommer. Konsentrasjon av ekspirert nitrogenoksid kan måles ved en nyutviklet kommersielt tilgjengelig ikke-invasiv metode. Undersøkelsen er enkel, rask og uten ubehag for testpersonen, og kan benyttes også hos personer med redusert lungefunksjon. Testen er egnet for gjentatte målinger og kan få et anvendelsesområde både i diagnostikk og epidemiologi. The European Respiratory Society har nylig foreslått retningslinjer for målebetingelser og krav til utstyr. Det gjenstår imidlertid arbeid med metodeutvikling og standardisering, og testen er foreløpig ikke etablert i klinisk sammenheng.

Anbefalte artikler