Lund MB

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lund MB

Lund MB, Kongerud J, Boe J, Ihlen H, Forfang K, Abrahamsen AF, Nome O
10.03.1999
Sammendrag Stråleterapi og cytostatika er standardbehandling ved Hodgkins sykdom. Begge deler kan skade hjerte, lunger og thyreoidea. I en nasjonal tverrsnittsstudie har vi kartlagt forekomst og...
Lund MB
20.05.1998
Sammendrag Nitrogenoksid (NO) er et gassmolekyl som produseres endogent i lungene, og som kan påvises i utåndingsluft hos dyr og mennesker. Danning av nitrogenoksid katalyseres av en syntase som...