Arvelige kreftsykdommer

Børresen-Dale A-L, Boman H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De arvelige kreftsykdommene utgjør til sammen en betydelig del av alle krefttilfeller. I denne oversikten gis oppdaterte eksempler på ulike typer arvelige kreftsykdommer: kreftsyndromer som nedarves etter et enkelt arvemønster, autosomalt recessive kreftsykdommer hvor også heterozygote slektninger har en overrisiko, og familiær opphoping av kreft av samme eller ulik type som følger et uregelmessig dominant arvemønster. Vekselvirkningen mellom arv og miljø understrekes. Funnet av stadig nye gener som predisponerer for kreft, gir økende muligheter for gentesting. Noen fordeler og problemer ved gentesting for kreft blir nevnt.

Anbefalte artikler