Arvelige kreftsykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De arvelige kreftsykdommene utgjør til sammen en betydelig del av alle krefttilfeller. I denne oversikten gisoppdaterte eksempler på ulike typer arvelige kreftsykdommer: kreftsyndromer som nedarves etter et enkelt arvemønster,autosomalt recessive kreftsykdommer hvor også heterozygote slektninger har en overrisiko, og familiær opphoping avkreft av samme eller ulik type som følger et uregelmessig dominant arvemønster. Vekselvirkningen mellom arv og miljøunderstrekes. Funnet av stadig nye gener som predisponerer for kreft, gir økende muligheter for gentesting. Noenfordeler og problemer ved gentesting for kreft blir nevnt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media