Boman H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Boman H

Boman H
20.05.1999
Erfaringer om risikopersoners reaksjoner på gentesting tilsier at det bør utvises aktsomhet før nye genetiske tester introduseres De siste prognoser går ut på at brorparten av de tre milliarder...
Børresen-Dale A-L, Boman H
10.05.1998
Sammendrag De arvelige kreftsykdommene utgjør til sammen en betydelig del av alle krefttilfeller. I denne oversikten gis oppdaterte eksempler på ulike typer arvelige kreftsykdommer: kreftsyndromer...
Boman H
10.02.1998
Mennesket har mellom 50000 og 100000 gener. Til nå er vel 4300 av dem plassert på genkartet (1). Vi har kunnskap om mer enn 800000 anonyme sekvenser på noen hundre basepars lengde. Dette er...