Laparoskopisk kolecystektomi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Laparoskopisk kolecystektomi er blitt en utbredt behandlingsmetode ved landets sykehus. Spredning av laparoskopiskteknikk til for mange enheter med små volumer har vakt bekymring. For å belyse denne problemstillingen har viprospektivt evaluert alle laparoskopiske kolecystektomier utført i første treårsperiode ved Telemark sentralsjukehus.Av 229 påbegynte laparoskopiske kolecystektomier ble 24 (10,5%) konvertert til åpen teknikk. Gjennomsnittlig liggetidetter laparoskopisk kolecystektomi var 3,0 døgn (SD = 2,6). Mindre alvorlige peroperative komplikasjoner, somperforasjon av galleblære, blødning fra karseng og blødning fra a. cystica, oppstod i 43% av tilfellene. Av meralvorlige peroperative komplikasjoner (4,4%) var det fire tilfeller av skade på ductus choledochus (ett tilfelleerkjent umiddelbart), ett tilfelle av tynntarmssperforasjon og fire tilfeller av skade på lever. Postoperativkomplikasjonsfrekvens ved laparoskopisk kolecystektomi var 8,8%. Tre av pasientene utviklet galleperitonitt som følgeav iatrogen skade på ductus choledochus, hvorav en døde. Sekundær laparotomi ble utført i seks tilfeller. Fem kirurgerhar stått for inngrepene. Det var ingen signifikant forskjell mellom operatørene med hensyn til per- og postoperativkomplikasjonsfrekvens. Etter vår mening kan laparoskopisk kolecystektomi utføres forsvarlig ved et sentralsykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media