Hegstad A-C

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hegstad A-C

Hegstad A-C
20.05.1998
Sammendrag Veileder-stipendiat-forhold vil kunne fortone seg svært forskjellig. I noen tilfeller har forholdet en ren forretningsmessig karakter og reguleres av kontraktfestede rettigheter og plikter...
Hegstad A-C, Rørdam S, Bock G, Klafstad PC†
30.04.1998
Sammendrag Laparoskopisk kolecystektomi er blitt en utbredt behandlingsmetode ved landets sykehus. Spredning av laparoskopisk teknikk til for mange enheter med små volumer har vakt bekymring. For å...