Kvikksølv og amalgamfyllinger

Lygre GB, Grønningsæter AG, Gjerdet NR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Amalgamets mulige effekter på helsen er omdiskutert. Denne undersøkelsen omfatter 169 pasienter (112 kvinner og 57 menn) med et stort spekter av plager som var satt i forbindelse med nåværende eller tidligere amalgamfyllinger. Pasientene var henvist til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved Universitetet i Bergen. De fleste pasientene hadde amalgamfyllinger, 19 hadde fjernet alle og 14 var i ferd med å skifte ut fyllingene med fyllinger av andre materialer.

Kvikksølvkonsentrasjon og kreatininnivå i morgenurin ble målt og mengden av amalgam i tennene ble bestemt. Pasientens subjektive plager og objektive funn ble registrert.

Resultatene viste en statistisk signifikant sammenheng mellom mengden av amalgam og kreatininjustert kvikksølvkonsentrasjon i urin. Pasientene med amalgamfyllinger hadde signifikant høyere kvikksølvkonsentrasjon i urin enn dem som hadde byttet til annen type fyllingsmateriale. Det var derimot ikke mulig å påvise sammenheng mellom kvikksølvverdiene og antall subjektive symptomer eller antall objektive funn for de aktuelle pasientene.

Denne undersøkelsen tyder på at det ikke er et enkelt og direkte dose-effekt-forhold mellom symptomer som er satt i forbindelse med amalgamfyllinger og kvikksølvkonsentrasjon i urin.

Anbefalte artikler