Kvikksølv og amalgamfyllinger

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Amalgamets mulige effekter på helsen er omdiskutert. Denne undersøkelsen omfatter 169 pasienter (112 kvinner og 57menn) med et stort spekter av plager som var satt i forbindelse med nåværende eller tidligere amalgamfyllinger.Pasientene var henvist til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved Universitetet i Bergen. De flestepasientene hadde amalgamfyllinger, 19 hadde fjernet alle og 14 var i ferd med å skifte ut fyllingene med fyllinger avandre materialer.

  Kvikksølvkonsentrasjon og kreatininnivå i morgenurin ble målt og mengden av amalgam i tennene ble bestemt.Pasientens subjektive plager og objektive funn ble registrert.

  Resultatene viste en statistisk signifikant sammenheng mellom mengden av amalgam og kreatininjustertkvikksølvkonsentrasjon i urin. Pasientene med amalgamfyllinger hadde signifikant høyere kvikksølvkonsentrasjon i urinenn dem som hadde byttet til annen type fyllingsmateriale. Det var derimot ikke mulig å påvise sammenheng mellomkvikksølvverdiene og antall subjektive symptomer eller antall objektive funn for de aktuelle pasientene.

  Denne undersøkelsen tyder på at det ikke er et enkelt og direkte dose-effekt-forhold mellom symptomer som er satt iforbindelse med amalgamfyllinger og kvikksølvkonsentrasjon i urin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media