Hva spiste kvinner i steinalderen og hva spiser de i dag?

Borch-Iohnsen B, SellevoldBJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Energi- og jerninntaket fra steinalderkost og moderne kost blant kvinner sammenliknes, og påstanden “siden kvinner har født barn i tusener av år uten ekstra jern, trenger de fleste gravide ikke jerntilskudd” diskuteres og tilbakevises.

Det er flere årsaker til at kosten ikke lenger er tilstrekkelig mht. jern for alle gravide. I forhold til tidligere tider er: energibehovet redusert, jerntettheten i kosten redusert til ca. 1/6 (fra omkring 28 til 4,5-5 mg jern per 1000 kcal), og tilgjengeligheten av jern fra kosten lav (større andel ikke-hemjern).

Anbefalte artikler