Borch-Iohnsen B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Borch-Iohnsen B

Borch-Iohnsen B, SellevoldBJ
20.04.1998
Sammendrag Energi- og jerninntaket fra steinalderkost og moderne kost blant kvinner sammenliknes, og påstanden “siden kvinner har født barn i tusener av år uten ekstra jern, trenger de fleste gravide...
Borch-Iohnsen B
10.10.1997
Sammendrag Ved primær hemokromatose er jernopptaket forhøyet og dette fører til jernoverskudd i vev. Sykdommen behandles med blodtappinger. En del pasienter med hemokromatose og helsepersonell har...