Forebygging av selvmord blant unge - nyere erfaringer fra Forsvaret

Mehlum L Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Også Forsvaret er blitt berørt av den kraftige økning i selvmordsraten i Norge. Forskning på omfang av ogårsaker til selvmord blant personellet har gitt grunnlag for utviklingen av et eget selvmordsforebyggende program. I dette programmet inngår informasjons- og utdanningstiltak, bedret bruk av de mange lederne i organisasjonen, miljøforbedrende innsats og tiltak gjennom Forsvarets egen helsetjeneste og prestetjeneste. Dessuten er det opprettet en egen krisetelefontjeneste for militært personell. De ulike tiltakene har så langt fått en meget positiv mottakelse i organisasjonen, og tallrike grupper og enkeltpersoner har på ulikt vis bidratt konstruktivt til å gjennomføre programmet. For å sikre videre fremdrift og oppfølging har Forsvaret opprettet et koordinerende råd for selvmordsforebyggende arbeid.

Anbefalte artikler