Mehlum L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mehlum L

Mehlum L
10.11.1999
Noen sår er usynlige, men kan likevel trenge sin lege Etterlatte ved selvmord opplever særegne belastninger og støter på problemer som vi bare gradvis har vært villige til å se - lenge ble det tiet...
Mehlum L
30.04.1998
Sammendrag Også Forsvaret er blitt berørt av den kraftige økning i selvmordsraten i Norge. Forskning på omfang av ogårsaker til selvmord blant personellet har gitt grunnlag for utviklingen av et eget...
Mehlum L
10.05.1997
I løpet av de siste 5-10 år har det gradvis gått opp for både politikere, publikum og fagfolk at så vel selvmord som selvdestruktiv atferd uten dødelig utgang er blitt et av de alvorligste...
Mehlum L
30.03.1996
Selvmord i lys av Vincent van Goghs kunst, livsløp og sykehistorie Sammendrag Til tross for at et selvmord ofte virker sjokkartet og sterkt uventet på omgivelsene, har de fleste selvmord dypere...