Koronar hjertesykdom hos samiskættede og norskættede i Finnmark

Utsi E, Bønaa KH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Helseundersøkelsen i Finnmark i 1987-88 viser tilnærmet samme prevalens av hjerte- og karsykdom hos samer og nordmenn. Blant menn i aldersgruppen 40-59 år var prevalens av hjerteinfarkt og/eller angina pectoris 5,5% hos både norskættede og samiskættede. Tilsvarende tall for kvinner var 3,1% hos norskættede og 3,3% hos samiskættede. Kjønnsforskjellen var mindre blant samer enn blant nordmenn, til tross for at samiske kvinner hadde lavere risikofaktornivå enn norske kvinner.

Ved en klinisk etterundersøkelse utført i 1992-93 ble det ikke funnet signifikante forskjeller i nivået av blodlipider mellom samiskættede og norskættede. Familiær belastning av hjerteinfarkt var lavere hos samer enn hos nordmenn. De samiskættede hadde høyere liv-hofte-ratio enn de norskættede.

Anbefalte artikler