Koronar hjertesykdom hos samiskættede og norskættede i Finnmark

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Helseundersøkelsen i Finnmark i 1987-88 viser tilnærmet samme prevalens av hjerte- og karsykdom hos samer og nordmenn.Blant menn i aldersgruppen 40-59 år var prevalens av hjerteinfarkt og/eller angina pectoris 5,5% hos både norskættedeog samiskættede. Tilsvarende tall for kvinner var 3,1% hos norskættede og 3,3% hos samiskættede. Kjønnsforskjellen varmindre blant samer enn blant nordmenn, til tross for at samiske kvinner hadde lavere risikofaktornivå enn norskekvinner.

  Ved en klinisk etterundersøkelse utført i 1992-93 ble det ikke funnet signifikante forskjeller i nivået avblodlipider mellom samiskættede og norskættede. Familiær belastning av hjerteinfarkt var lavere hos samer enn hosnordmenn. De samiskættede hadde høyere liv-hofte-ratio enn de norskættede.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media