Bønaa KH

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bønaa KH

Utsi E, Bønaa KH
30.03.1998
Sammendrag Helseundersøkelsen i Finnmark i 1987-88 viser tilnærmet samme prevalens av hjerte- og karsykdom hos samer og nordmenn. Blant menn i aldersgruppen 40-59 år var prevalens av hjerteinfarkt og...