Hvordan har de pensjonerte legene det?

Gogstad A, Aasland OG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Som ledd i Legekårsundersøkelsen ble det sommeren 1993 gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av de 1 158 medlemmene av Legeforeningen som var registrert som pensjonister. Svarprosenten var 76. 62% av respondentene var 75 år og eldre, 13% var kvinner. 44% var fortsatt yrkesaktive, enten med legepraksis eller med forskning, tilsynsoppdrag o.l. Lumbago/isjias var den vanligste helseplagen, fulgt av artrose og hypertensjon. Forskrivning av medikamenter til eget bruk var nokså vanlig. 6-8% av dem under 75 år og 28% av dem over 84 år hadde behov for praktisk hjelp, men de fleste opplevde at de hadde god livskvalitet. Helse, aktivitet og selvhjulpenhet synes å holde seg på et høyt nivå, også hos de aller eldste.

Anbefalte artikler