Hvordan har de pensjonerte legene det?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Som ledd i Legekårsundersøkelsen ble det sommeren 1993 gjennomført en spørreskjemaundersøkelse av de 1 158 medlemmeneav Legeforeningen som var registrert som pensjonister. Svarprosenten var 76. 62% av respondentene var 75 år og eldre,13% var kvinner. 44% var fortsatt yrkesaktive, enten med legepraksis eller med forskning, tilsynsoppdrag o.l.Lumbago/isjias var den vanligste helseplagen, fulgt av artrose og hypertensjon. Forskrivning av medikamenter til egetbruk var nokså vanlig. 6-8% av dem under 75 år og 28% av dem over 84 år hadde behov for praktisk hjelp, men de flesteopplevde at de hadde god livskvalitet. Helse, aktivitet og selvhjulpenhet synes å holde seg på et høyt nivå, også hosde aller eldste.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media