Biopsi ved ikke-neoplastiske hudlidelser

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hensikten med undersøkelsen var å belyse biopsi som diagnostisk hjelpemiddel ved ikke-neoplastisk hudutslett (tumorerutelatt). Vi gikk gjennom 100 biopsier (fra 100 pasienter) tatt i 1986 samt 100 biopsier (fra 100 nye pasienter) tattti år senere (1995-96). Sammenlagt i de to epokene var det samsvar mellom den tentative diagnose og denpatologisk-anatomiske diagnose i 57,5% (n = 115) av tilfellene. I 40% (n = 80) av tilfellene var tentativ diagnose ikkeforenlig med patologisk-anatomisk diagnose. Hos 2,5% (n = 5) hadde klinikeren ingen tentativ diagnose. Den endeligekliniske diagnose var forenlig med patologisk-anatomisk diagnose (eller kunne ikke utelukkes på grunnlag avpatologisk-anatomisk diagnose) i 70,5% (n = 141) av tilfellene. Klinisk diagnose var dog klart uforenlig medpatologisk-anatomisk diagnose hos 7,5% (n = 15). 22% (n = 44) av pasientene fikk ingen spesifikk klinisk diagnose("dermatitt"). Resultatene antyder at hudbiopsi oftest er til diagnostisk hjelp, men at den ikke alltid fører frem tilen endelig diagnose. Et nærmere samarbeid mellom kliniker og patolog er ønskelig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media