Biopsi ved ikke-neoplastiske hudlidelser

Haugstvedt Å, Larsen TE, Håheim LL Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Hensikten med undersøkelsen var å belyse biopsi som diagnostisk hjelpemiddel ved ikke-neoplastisk hudutslett (tumorer utelatt). Vi gikk gjennom 100 biopsier (fra 100 pasienter) tatt i 1986 samt 100 biopsier (fra 100 nye pasienter) tatt ti år senere (1995-96). Sammenlagt i de to epokene var det samsvar mellom den tentative diagnose og den patologisk-anatomiske diagnose i 57,5% (n = 115) av tilfellene. I 40% (n = 80) av tilfellene var tentativ diagnose ikke forenlig med patologisk-anatomisk diagnose. Hos 2,5% (n = 5) hadde klinikeren ingen tentativ diagnose. Den endelige kliniske diagnose var forenlig med patologisk-anatomisk diagnose (eller kunne ikke utelukkes på grunnlag av patologisk-anatomisk diagnose) i 70,5% (n = 141) av tilfellene. Klinisk diagnose var dog klart uforenlig med patologisk-anatomisk diagnose hos 7,5% (n = 15). 22% (n = 44) av pasientene fikk ingen spesifikk klinisk diagnose (“dermatitt”). Resultatene antyder at hudbiopsi oftest er til diagnostisk hjelp, men at den ikke alltid fører frem til en endelig diagnose. Et nærmere samarbeid mellom kliniker og patolog er ønskelig.

Anbefalte artikler