Utplassering av legestudenter i lokalsykehus

Lindsetmo R-O, Fosse L, Evensen SA, Wyller VB, Nylehn P, Øgreid D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi presenterer organiseringen og innholdet av utplassering av legestudenter i lokalsykehus ved de fire medisinske fakultetene i Norge. For legestudentene er utplasseringen det første realistiske møtet med legerollen på sykehus. Det er en viktig del av utdanningen, der kliniske og praktiske ferdigheter skal tilegnes og anvendes.

Anbefalte artikler