Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De første resultater med intracytoplasmatisk spermieinjeksjon i behandling av ufrivillig barnløshet i Norgepresenteres. Metoden ble utviklet primært med tanke på behandling av infertilitet forårsaket av betydelig nedsattsædkvalitet, men kan brukes ved alle årsaker til infertilitet med påvist befruktningssvikt ved ordinær in vitro-fertilisering. Fra 1.11. 1995 ble metoden tillatt i Norge, og i perioden frem til 31.12. 1996 ble det påbegynt 209behandlingsforsøk på 139 par. Akseptabel befruktningsfrekvens ble oppnådd ved alle indikasjoner. 181 innsettinger avpreembryoer resulterte i 45 graviditeter, hvorav 17 aborter. Resultatene var sterkt aldersavhengige, idetsannsynligheten for at et enkelt preembryo skulle implantere var 17,4% i gruppen 34 år eller yngre og 7,9% i gruppen 35år eller eldre. Den totale graviditetsfrekvensen i aldersgruppen 34 år eller yngre var 32,4%, med en abortfrekvens på24,2%. De tilsvarende tall for gruppen 35 år eller eldre var 15,2% total graviditetsfrekvens og 75% aborter. Av 23 barnfødt inntil 1.7. 1997 var det ingen med misdannelser eller symptomer på kromosomavvik.

  Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon er et effektivt behandlingstilbud til par som tidligere bare kunne tilbysdonorinseminasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media