Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon

Tanbo T, Kjekshus E, Dale PO, Storeng R, Lunde O, Magnus Ø, Bjercke S, Åbyholm T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De første resultater med intracytoplasmatisk spermieinjeksjon i behandling av ufrivillig barnløshet i Norge presenteres. Metoden ble utviklet primært med tanke på behandling av infertilitet forårsaket av betydelig nedsatt sædkvalitet, men kan brukes ved alle årsaker til infertilitet med påvist befruktningssvikt ved ordinær in vitro- fertilisering. Fra 1.11. 1995 ble metoden tillatt i Norge, og i perioden frem til 31.12. 1996 ble det påbegynt 209 behandlingsforsøk på 139 par. Akseptabel befruktningsfrekvens ble oppnådd ved alle indikasjoner. 181 innsettinger av preembryoer resulterte i 45 graviditeter, hvorav 17 aborter. Resultatene var sterkt aldersavhengige, idet sannsynligheten for at et enkelt preembryo skulle implantere var 17,4% i gruppen 34 år eller yngre og 7,9% i gruppen 35 år eller eldre. Den totale graviditetsfrekvensen i aldersgruppen 34 år eller yngre var 32,4%, med en abortfrekvens på 24,2%. De tilsvarende tall for gruppen 35 år eller eldre var 15,2% total graviditetsfrekvens og 75% aborter. Av 23 barn født inntil 1.7. 1997 var det ingen med misdannelser eller symptomer på kromosomavvik.

Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon er et effektivt behandlingstilbud til par som tidligere bare kunne tilbys donorinseminasjon.

Anbefalte artikler