Tanbo T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tanbo T

Tanbo T, Kjekshus E, Dale PO, Storeng R, Lunde O, Magnus Ø, Bjercke S, Åbyholm T
28.02.1998
Sammendrag De første resultater med intracytoplasmatisk spermieinjeksjon i behandling av ufrivillig barnløshet i Norge presenteres. Metoden ble utviklet primært med tanke på behandling av...
Bjercke S, Tanbo T, Åbyholm T
10.04.1997
Sammendrag Vi har gjort en kritisk gjennomgangav litteratur som omhandler gjentatte spontanaborter. I denne artikkelen diskuterer vi etiologien og beskriver hvordan vi ved vår avdeling legger opp...