Forbigående postiskemisk myokardskade - har tilstanden praktisk klinisk betydning?

Ilebekk A, Arnesen H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forbigående postiskemisk myokardskade (stunning) ble påvist allerede for mange år siden i eksperimentelle studier på forsøksdyr. Vi refererer her hvilke holdepunkter vi har for at tilstanden også forekommer hos mennesker, spesielt i forbindelse med revaskularisering av iskemisk myokard og etter hjertestans av ulike årsaker. Selv om stunning er en reversibel tilstand, kan den gi alvorlige symptomer og i enkelte tilfeller være livstruende. Vi diskuterer hvilke muligheter vi har til å diagnostisere tilstanden og behandle den rasjonelt ut fra det vi nå vet om årsaksforholdene.

Anbefalte artikler