Arnesen H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnesen H

Ilebekk A, Arnesen H
20.02.1998
Sammendrag Forbigående postiskemisk myokardskade (stunning) ble påvist allerede for mange år siden i eksperimentelle studier på forsøksdyr. Vi refererer her hvilke holdepunkter vi har for at...
Arnesen H, Qvigstad E
20.11.1997
Behov for prospektive, randomiserte studier Det er i dag en utbredt oppfatning at postmenopausal hormonsubstitusjon med østrogen, eventuelt med tilskudd av progestagen (hormon replacement therapy,...