Cerebral parese hos barn i Nordland 1977-91

Herder GA Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Økende forekomst av cerebral parese er rapportert fra flere land fra 1970 og frem til 1986. Tidligere norske undersøkelser har vist dels avtakende, dels stabil forekomst.

Hensikten med denne undersøkelsen var å kartlegge prevalens, årsaksforhold og tilleggshandikap ved cerebral parese hos barn i Nordland født i årene 1977-91. Perinatal mortalitet i fylket gikk ned fra 11 per 1000 i 1979-83 til 7,9 per 1000 i 1987-91. Til sammen var det 93 barn med cerebral parese, 62 gutter og 31 jenter. Prevalensen for perioden 1977-81 var 1,91, for 1982-86 1,98 og for 1987-91 2,05. For barn med fødselsvekt < 1500 g var prevalensen signifikant avtakende, 88,9, 42,7 og 28,8 per 1000, selv om andelen barn med fødselsvekt < 1500 g økte i perioden. Prenatale årsaksfaktorer ble funnet hos 21,5%, perinatale hos 43%. 48% av barna var mentalt retarderte og 46% hadde epilepsi. Cerebral parese-prevalens som en av flere indikatorer på kvaliteten av perinatalomsorgen diskuteres. En sentral registrering av cerebral parese som ledd i en epidemiologisk overvåking anbefales.

Anbefalte artikler