Herder GA

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Herder GA

Herder GA
20.02.1998
Sammendrag Økende forekomst av cerebral parese er rapportert fra flere land fra 1970 og frem til 1986. Tidligere norske undersøkelser har vist dels avtakende, dels stabil forekomst. Hensikten med...
Larsen KT, Herder GA, Prytz JF, Henriksen OA, Eeg-Olofsson O, Eeg-Olofsson KE, Pelletieri L
20.01.1997
Sammendrag Sykdommen moyamoya er en sjelden, uforutsigbar og progredierende tilstand som fører til cerebrovaskulær insuffisiens. Symptomene kan være transitorisk cerebral iskemi, hemiplegi,...