Slørdal L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Slørdal L

Gjerden P, Slørdal L
10.01.1998
Sammendrag Antikolinerge antiparkinsonmidler brukes i dag primært for å behandle neuroleptikainduserte ekstrapyramidale bivirkninger. Orfenadrin dominerer dette markedet i Norge. En mulig årsak kan...
Gjerden P, Engelstad KS, Pettersen G, Slørdal L
10.01.1998
Sammendrag Vi har gjennomgått samtlige obduksjonssaker mottatt ved Statens rettstoksikologiske institutt i 11-årsperioden 1986-96 hvor det ble påvist et antikolinergt antiparkinsonmiddel i innsendt...