Røyking og kunst

Larsen IF Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Røyking av tobakk var velkjent i Norge i første halvdel av det 16. århundre. Bruken av tobakk kan sees i norsk bildende kunst, spesielt i portrettene. På 1800-tallet hygget man seg gjerne etter en god middag med langpiperøyking, og pipene var ofte kunstnerisk utført. Både Christian Krohg og Edvard Munch malte selvportretter med pipe og sigaretter og mye røyk. På en utstilling av norske forfatterportretter kunne man se at ti av 70 forfattere ble avbildet med pipe, sigar eller sigarett.

Betydningen av røyking i portrettkunsten kan nok variere. En enkel forklaring kan være at dette var en naturlig del av livet på den tid bildet ble malt. Forfatterne kan ha ment at de konsentrerte seg bedre når de røykte. Enkelte har nok oppfattet seg som elegante med sigar eller sigarett. Symbolverdien av sigarettene har vært viktig i tobakksprodusentenes markedsføring.

Anbefalte artikler