Når legen gjør feil

Frich L, Andersen AV, Josefsen R, Sagabråten SO Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Feil er en uunngåelig del av legers virksomhet. Det å gjøre feil vil ofte være en belastning for den enkelte lege, men kan også være en kilde til viktig kunnskap og økt selvinnsikt. Artikkelen tar opp ulike aspekter med tilknytning til legefeil - og leger som gjør feil. Legers forhold til etiske og juridiske regelsett diskuteres, og vi gir en oversikt over tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter overfor leger. De mest sentrale instanser en lege vil kunne komme i kontakt med i forbindelse med en klage- eller skadesak, blir omtalt. Vi argumenterer for at Helsetilsynets meldesentral for skader, uhell og nestenuhell i helsevesenet, ikke gir et korrekt bilde av den reelle forekomsten av feil som gjøres av leger og annet helsepersonell. Vi legger frem en modell til hjelp når man skal ta kontakt med en kollega som har gjort en feil eller noe som kan oppfattes som en feil.

Anbefalte artikler