Urogenital tuberkulose

Ødegaard T, Geitung JT, Øgreid P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Urogenital tuberkulose utgjør en liten, men viktig gruppe av de 50-60 pasientene som får ekstrapulmonal tuberkulose i Norge hvert år. Innvandrere og flyktninger er en risikogruppe som allerede kan være smittet når de kommer til Norge.

Symptomene er som regel generelle og de kliniske funn sparsomme ved tuberkulose i urogenitaltractus. Forkalkninger i de nedre urinveier og konkrementer i de øvre ledsager gjerne en tuberkuløs infeksjon. Pasienter med klinisk mistanke må undersøkes med urografi og røntgen thorax, urin til mikroskopi på syrefaste staver og dyrking på tuberkelbasiller. Cytologiske vevsprøver må vurderes dersom konvensjonell diagnostikk ikke fører frem. Diagnostikk, behandling og etterkontroll fordrer et nært samarbeid mellom urolog, radiolog og infeksjonsmedisiner. Ved nøye oppfølging er prognosen god, idet 95% oppnår helbredelse.

Anbefalte artikler