Scintigrafisk lokalisering av ektopisk parathyreoideavev

Thordarson H, Fjeld JG, Rootwelt K, Pfeffer P, Bollerslev J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ektopisk parathyreoideavev er vanskelig å lokalisere ved et eksplorativt inngrep. Ektopisk vev som ikke er blitt lokalisert og fjernet er den vanligste årsak til mislykkede operasjoner ved hyperparatyreoidisme. Metoder for lokalisering av patologisk parathyreoideavev har hatt lav sensitivitet og er ikke allment anbefalt i preoperativ utredning av pasienter med hyperpara-tyreoidisme. Utvikling av nye radiofarmaka har forbedret resultatene ved parathyreoideascintigrafi. For parathyreoideaadenomer er sensitiviteten nå om lag 95%. I dette arbeidet viser vi at scintigrafi er nyttig ved lokalisering av ektopisk parathyreoideavev. Ektopisk parathyreoideaadenom/hyperplasi ble korrekt lokalisert hos sju pasienter med hyperparatyreoidisme. Seks av disse pasientene hadde vært gjennom til sammen ti resultatløse eksplorative inngrep. Preoperativ parathyreoideascintigrafi utført med dagens teknikk kunne ha spart pasientene for disse unødvendige operasjonene. Hos en gravid pasient ble en sternotomi utført på bakgrunn av funn ved parathyreoideascintigrafi, og pasienten spart for unødvendig eksplorasjon på halsen. Hun var den eneste av fem pasienter med mediastinalt parathyreoideaadenom som slapp unødvendig halseksplorasjon. I tillegg til å redusere antall mislykkede operasjoner vil preoperativ scintigrafi kunne føre til mindre omfattende inngrep, kortere operasjonstid og færre komplikasjoner.

Anbefalte artikler