Scintigrafisk lokalisering av ektopisk parathyreoideavev

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ektopisk parathyreoideavev er vanskelig å lokalisere ved et eksplorativt inngrep. Ektopisk vev som ikke er blittlokalisert og fjernet er den vanligste årsak til mislykkede operasjoner ved hyperparatyreoidisme. Metoder forlokalisering av patologisk parathyreoideavev har hatt lav sensitivitet og er ikke allment anbefalt i preoperativutredning av pasienter med hyperpara-tyreoidisme. Utvikling av nye radiofarmaka har forbedret resultatene vedparathyreoideascintigrafi. For parathyreoideaadenomer er sensitiviteten nå om lag 95%. I dette arbeidet viser vi atscintigrafi er nyttig ved lokalisering av ektopisk parathyreoideavev. Ektopisk parathyreoideaadenom/hyperplasi blekorrekt lokalisert hos sju pasienter med hyperparatyreoidisme. Seks av disse pasientene hadde vært gjennom til sammenti resultatløse eksplorative inngrep. Preoperativ parathyreoideascintigrafi utført med dagens teknikk kunne ha spartpasientene for disse unødvendige operasjonene. Hos en gravid pasient ble en sternotomi utført på bakgrunn av funn vedparathyreoideascintigrafi, og pasienten spart for unødvendig eksplorasjon på halsen. Hun var den eneste av fempasienter med mediastinalt parathyreoideaadenom som slapp unødvendig halseksplorasjon. I tillegg til å redusere antallmislykkede operasjoner vil preoperativ scintigrafi kunne føre til mindre omfattende inngrep, kortere operasjonstid ogfærre komplikasjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media