Rootwelt K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Rootwelt K

Thordarson H, Fjeld JG, Rootwelt K, Pfeffer P, Bollerslev J
10.11.1997
Sammendrag Ektopisk parathyreoideavev er vanskelig å lokalisere ved et eksplorativt inngrep. Ektopisk vev som ikke er blitt lokalisert og fjernet er den vanligste årsak til mislykkede operasjoner ved...
Rootwelt K
10.12.1996
Sammendrag 2. mars 1996 var det 100 år siden Henri Becquerel oppdaget radioaktiv stråling fra uran. Dette var innledningen til en eventyrlig oppdagelsesfase som ble belønnet med tallrike nobelpriser...