Registrering av ulykker og skader i kommunehelsetjenesten

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Registrering av ulykker i primærhelsetjenesten har vært mangelfull. Dette skyldes til dels manglende entusiasme, menikke minst mangel på hensiktsmessige registreringsmetoder i primærhelsetjenesten. I vår registrering har vi benyttet enautomatisk ulykkesregistreringsmodul i Profdocs EDB-baserte journalsystem. Denne metoden er enkel, hensiktsmessig oglite tidkrevende. Den har gitt reelle data i Os kommune, hvor registreringen i 1996 har foregått. Registreringen gir etnyttig bakgrunnsmateriale for forebyggende strategier. I dag krever dette noe EDB-kompetanse hos den enkelte lege somskal samle inn data. I fremtiden bør det være mulig å sende sine rådata til en sentral enhet som kan bearbeide disseslik at den enkelte kommunelege 1 kan få en ferdigskrevet rapport i retur.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media