Lium E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lium E

Lund H, Lium E
10.11.1997
Sammendrag Registrering av ulykker i primærhelsetjenesten har vært mangelfull. Dette skyldes til dels manglende entusiasme, men ikke minst mangel på hensiktsmessige registreringsmetoder i...