Laserkirurgi ved larynxcancer (T1a glottis)

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Standardbehandlingen for pasienter med små kreftsvulster på stemmebåndet (T1a) har vært stråleterapi. Fraoktober 1995 er denne pasientgruppen blitt behandlet med laserkirurgi. Inntil mars 1997 har vi behandlet 16 pasienter.Våre erfaringer så langt er gode. Bare én pasient har foreløpig utviklet residiv. Stemmekvaliteten er stort sett god,bare noen få har lett til moderat grad av heshet. Denne behandlingsformen gir mindre morbiditet og er mindreressurskrevende enn strålebehandling. Frekvensen av rest- eller residivtumor synes å være like lav som vedstrålebehandling. Inngrepet krever betydelig ekspertise innen laserkirurgi i larynx og bør begrenses til en-tooperatører ved i høyden to regionsykehus i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media