Laserkirurgi ved larynxcancer (T1a glottis)

Brøndbo K, Boysen M, Natvig K Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Standardbehandlingen for pasienter med små kreftsvulster på stemmebåndet (T1a) har vært stråleterapi. Fra oktober 1995 er denne pasientgruppen blitt behandlet med laserkirurgi. Inntil mars 1997 har vi behandlet 16 pasienter. Våre erfaringer så langt er gode. Bare én pasient har foreløpig utviklet residiv. Stemmekvaliteten er stort sett god, bare noen få har lett til moderat grad av heshet. Denne behandlingsformen gir mindre morbiditet og er mindre ressurskrevende enn strålebehandling. Frekvensen av rest- eller residivtumor synes å være like lav som ved strålebehandling. Inngrepet krever betydelig ekspertise innen laserkirurgi i larynx og bør begrenses til en-to operatører ved i høyden to regionsykehus i Norge.

Anbefalte artikler