Brøndbo K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brøndbo K

Brøndbo K, Boysen M, Natvig K
20.11.1997
Sammendrag Standardbehandlingen for pasienter med små kreftsvulster på stemmebåndet (T 1a ) har vært stråleterapi. Fra oktober 1995 er denne pasientgruppen blitt behandlet med laserkirurgi. Inntil...
Hannisdal KS, Brøndbo K
28.02.1997
Sammendrag Fra 1992 til 1995 har Øre-nese-halsavdelingen ved Rikshospitalet utredet 29 og behandlet 28 pasienter med hypopharynxdivertikkel med laserdivertikkulotomi. Det ble utført myotomi av m...