Hva er hensikten med antistoffer på slimhinnene?

Hordnes K, Jonsson R, Brandtzæg P, Haneberg B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Slimhinnene har en enorm overflate med kontakt mot omverdenen. De representerer en viktig inngangsport for de fleste sykdomsfremkallende mikrober. Mange mikrober koloniserer imidlertid slimhinnene uten å fremkalle sykdom og kan til og med være til nytte ved å bidra til fordøyelsen i tarmen eller ved å fortrenge patogene bakterier. En viktig del av kroppens immunapparat er knyttet til slimhinnene, og særlig IgA-antistoffer utsondres aktivt til sekretene. Andre isotyper forekommer også, men vanligvis i mindre mengder, unntatt i livmorhalsens sekret hvor IgG dominerer. Slimhinneantistoffer kan ha ulike funksjoner; i noen tilfeller kan de utrydde mikrober, men i andre tilfeller kan de være til stede samtidig som mikroben koloniserer slimhinnen. I vår undersøkelse av sekret fra livmorhalsen, fant vi at gravide kvinner som var kolonisert med gruppe B-streptokokker, hadde høye antistoffnivåer av både IgA- og IgG-isotypene mot disse bakteriene. Gruppe B-streptokokker som koloniserer fødselskanalen, overføres ofte til barnet under fødselen og er en viktig årsak til alvorlige infeksjoner hos nyfødte. Muligheten for at lokal vaksinering vil medføre eliminering av streptokokkene, diskuteres i lys av egne og andres undersøkelser. En slik vaksine er under utvikling.

Anbefalte artikler