Forestiers syndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Forestiers syndrom, i engelsk-amerikansk litteratur oftest benevnt DISH, som står for diffus idiopatiskskjeletthyperostose, er en sjelden årsak til dysfagi og trolig enda sjeldnere årsak til dyspné.

  Forfatterne omtaler et tilfelle, en 57 år gammel mann av afrikansk opprinnelse, der de første symptomer nettopp varsvelge- og pustevansker. Røntgenundersøkelse avslørte utbredte og typiske forandringer spesielt i cervikalcolumna, medbetydelige påleiringer og forbeininger på fremre kontur fra i høyde med C2 ned til C7. Dette gav fremoverbukning av deprevertebrale bløtdeler og reduksjon av lumen i meso- og hypopharynx. Operativ fjerning av protruderende osteofyttermedførte bedring av pasientens plager.

  Vi gir også en oversikt over kliniske og radiologiske karakteristika ved syndromet og over de terapeutiskemuligheter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media