Forestiers syndrom

Tollefsen I, Hognestad S, Svihus R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forestiers syndrom, i engelsk-amerikansk litteratur oftest benevnt DISH, som står for diffus idiopatisk skjeletthyperostose, er en sjelden årsak til dysfagi og trolig enda sjeldnere årsak til dyspné.

Forfatterne omtaler et tilfelle, en 57 år gammel mann av afrikansk opprinnelse, der de første symptomer nettopp var svelge- og pustevansker. Røntgenundersøkelse avslørte utbredte og typiske forandringer spesielt i cervikalcolumna, med betydelige påleiringer og forbeininger på fremre kontur fra i høyde med C2 ned til C7. Dette gav fremoverbukning av de prevertebrale bløtdeler og reduksjon av lumen i meso- og hypopharynx. Operativ fjerning av protruderende osteofytter medførte bedring av pasientens plager.

Vi gir også en oversikt over kliniske og radiologiske karakteristika ved syndromet og over de terapeutiske muligheter.

Anbefalte artikler