Interstitiell laserkoagulasjon ved behandling av benign prostatahyperplasi

Dæhlin L, Mohn J, Høisæter PÅ, Hedlund H, Kapstad L, Moen G, Fossberg E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Våre første erfaringer med interstitiell laserkoagulasjon for behandling av symptomatisk benign prostatahyperplasi presenteres. Materialet består av 51 pasienter med gjennomsnittsalder 68 år (52-81 år). Behandlingen ble som regel gjennomført poliklinisk. 71% av pasientene hadde urinretensjon i inntil en uke postoperativt. Alle ble fulgt opp etter tre måneder, og foreløpig er ti av pasientene også fulgt opp etter ett år. Symptomskåre falt fra 23,3 ± 0,7 til 8,9 ± 0,8 etter tre måneder og var 10,2 ± 2,1 etter ett år. Den maksimale urinstrømmen økte fra 8,3 ± 0,4 til 12,2 ± 0,7 ml/s etter tre måneder og var 11,5 ± 1,4 ml/s etter ett år. På grunn av behandlingssvikt har tre pasienter fått tilleggsbehandling. Interstitiell laserkoagulasjon har i dette materialet god effekt på symptomer og noe mindre effekt på objektive parametere. Den behandlingsassosierte morbiditeten var lav. Flere langtidsdata er nødvendig for videre evaluering av metoden.

Anbefalte artikler