Dæhlin L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dæhlin L

Dæhlin L, Mohn J, Høisæter PÅ, Hedlund H, Kapstad L, Moen G, Fossberg E
30.10.1997
Sammendrag Våre første erfaringer med interstitiell laserkoagulasjon for behandling av symptomatisk benign prostatahyperplasi presenteres. Materialet består av 51 pasienter med gjennomsnittsalder 68...
Dæhlin L, Servoll E
10.05.1997
Sammendrag Sykehistorie og funn er gjennomgått hos 109 pasienter operert for funikkeltorsjon ved Haukeland Sykehus. De aller fleste pasientene var i tenårene og hadde plutselig innsettende og sterke...