Geriatrisk utredning i Norden

Sletvold O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Geriatrisk utredning i Norden - Nordiske retningslinjer for spesialisthelsetjenesten i geriatri er nylig publisert i regi av Norsk geriatrisk forening som et hefte i Den norske lægeforenings Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetssikring. Retningslinjene er et posisjonsdokument som gir et omriss av geriatriens kunnskapsbase og som oppsummerer tilgjengelig dokumentasjon av nytteeffekter ved geriatrisk virksomhet. Det presenteres også en detaljert modell for geriatrisk utredning. Skalaer for klinisk bruk blir evaluert, og det gis konkrete anbefalinger for hvilke som bør benyttes i klinisk praksis. Dokumentet beskrives kort, og det gis kommentarer til enkeltpunkter.

Anbefalte artikler