Geriatrisk utredning i Norden

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Geriatrisk utredning i Norden - Nordiske retningslinjer for spesialisthelsetjenesten i geriatri er nylig publisert iregi av Norsk geriatrisk forening som et hefte i Den norske lægeforenings Skriftserie for leger: Utdanning ogkvalitetssikring. Retningslinjene er et posisjonsdokument som gir et omriss av geriatriens kunnskapsbase og somoppsummerer tilgjengelig dokumentasjon av nytteeffekter ved geriatrisk virksomhet. Det presenteres også en detaljertmodell for geriatrisk utredning. Skalaer for klinisk bruk blir evaluert, og det gis konkrete anbefalinger for hvilkesom bør benyttes i klinisk praksis. Dokumentet beskrives kort, og det gis kommentarer til enkeltpunkter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media