Sletvold O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sletvold O

Sletvold O
10.10.1997
Sammendrag Geriatrisk utredning i Norden - Nordiske retningslinjer for spesialisthelsetjenesten i geriatri er nylig publisert i regi av Norsk geriatrisk forening som et hefte i Den norske...
Sletvold O
10.04.1997
Begrepene medisinsk ferdigbehandlet og utskrivningsklar burde være positive begreper både for pasienter, pårørende, leger og andre, gi uttrykk for at sykehuset har gjort jobben sin, og at...