Brystkreft - insidens, mortalitet og stadiemigrasjon i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Aldersstandardiserte insidensrater for brystkreft er jevnt voksende for perioden 1965-94, mens tilsvarendemortalitetsrate vokser langt mindre. Dette skyldes bedre behandling og stadiemigrasjon. Med stadiemigrasjon menes detat den relative andelen i et stadium forandrer seg over tid. For brystkreft observerer man at andelen diagnostisert medstadium 1 har økt fra 50% til 60% i perioden, mens andelen med stadium 2 har vært konstant rundt 30%. Andelen medstadium 3 og 4 var hver rundt 10% i perioden 1965-69 men er nå redusert til hhv. 3% og 5%. Etter korreksjon forstadiemigrasjon vises det at den relative treårsoverlevelse for stadium 1 har økt fra 90% til 95%, mens tilsvarende forstadium 2 har økt fra 67% til 85% i perioden. Betydningen av tidligere diagnostikk uavhengig av den organisertemammografiscreeningen diskuteres. Til slutt diskuteres alternative statistiske modeller for å evaluerescreeningprogrammer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media