Zahl P-H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Zahl P-H

Zahl P-H
30.10.1997
Sammendrag Aldersstandardiserte insidensrater for brystkreft er jevnt voksende for perioden 1965-94, mens tilsvarende mortalitetsrate vokser langt mindre. Dette skyldes bedre behandling og...