Behandling av pasienter med kroniske smerter med amitriptylin

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Foreliggende undersøkelse ble utført med det formål å definere en optimal dose for den analgetiske effekten avamitriptylin og samtidig undersøke om det eksisterte et terapeutisk vindu for den smertelindrende effekten. 85pasienter med ikke-malign kronisk smerte ble behandlet dobbeltblindt med forskjellige daglige doser av amitriptylin(10, 25, 50 eller 100 mg). Blodprøve til serumkonsentrasjonsbestemmelse ble tatt ved "likevekt". Best smertelindrendeog søvnregulerende effekt ble sett ved 25 mg amitriptylin, men det var ingen signifikante forskjeller mellomdoseringsgruppene. Et terapeutisk vindu for den smertestillende effekten ble ikke funnet. Lavdose amitriptylin er etnyttig ikke-avhengighetsmedikament ved behandling av kroniske smerter, uavhengig av om det samtidig foreligger endepresjon eller ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media