Behandling av pasienter med kroniske smerter med amitriptylin

Brenne E, van der Hagen K, Mæhlum E, Husebø S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Foreliggende undersøkelse ble utført med det formål å definere en optimal dose for den analgetiske effekten av amitriptylin og samtidig undersøke om det eksisterte et terapeutisk vindu for den smertelindrende effekten. 85 pasienter med ikke-malign kronisk smerte ble behandlet dobbeltblindt med forskjellige daglige doser av amitriptylin (10, 25, 50 eller 100 mg). Blodprøve til serumkonsentrasjonsbestemmelse ble tatt ved “likevekt”. Best smertelindrende og søvnregulerende effekt ble sett ved 25 mg amitriptylin, men det var ingen signifikante forskjeller mellom doseringsgruppene. Et terapeutisk vindu for den smertestillende effekten ble ikke funnet. Lavdose amitriptylin er et nyttig ikke-avhengighetsmedikament ved behandling av kroniske smerter, uavhengig av om det samtidig foreligger en depresjon eller ikke.

Anbefalte artikler