Mycosis fungoides

Aarset H, Skarsvåg S, Ryggen K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver en 60 år gammel mann som etter sju år med eksematøse forandringer utviklet erytrodermi, klinisk forenlig med mycosis fungoides. Biopsier fra pasienten ble undersøkt med polymerasekjedereaksjon (PCR) med henblikk på rearrangering av genet for T-cellereseptor-gamma (TCR-gamma). Man påviste da monoklonalitet forenlig med mycosis fungoides i en biopsi tatt to år før diagnosen ble bekreftet histologisk. Polymerasekjedereaksjon ble også benyttet for å evaluere effekt av behandling. Vår pasienthistorie demonstrerer verdien av polymerasekjedereaksjon for tidlig diagnostikk og evaluering av behandlingseffekt ved mycosis fungoides.

Anbefalte artikler