Mycosis fungoides

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi beskriver en 60 år gammel mann som etter sju år med eksematøse forandringer utviklet erytrodermi, klinisk forenligmed mycosis fungoides. Biopsier fra pasienten ble undersøkt med polymerasekjedereaksjon (PCR) med henblikk pårearrangering av genet for T-cellereseptor-gamma (TCR-gamma). Man påviste da monoklonalitet forenlig med mycosisfungoides i en biopsi tatt to år før diagnosen ble bekreftet histologisk. Polymerasekjedereaksjon ble også benyttet forå evaluere effekt av behandling. Vår pasienthistorie demonstrerer verdien av polymerasekjedereaksjon for tidligdiagnostikk og evaluering av behandlingseffekt ved mycosis fungoides.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media