Kvalitetssikring av laboratorievirksomhet i legepraksis utenfor sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norge har en landsomfattende ordning for kvalitetssikring av laboratorieanalyser som utføres i legepraksis utenforsykehus. Ordningen omfatter sentralisert virksomhet med bl.a. utsendelse av kontrollmateriale og en fylkesvisorganisert bistand til den enkelte legepraksis. Analysekontroll ved hjelp av kjent materiale, "internkontroll", ernødvendig for sikker utførelse av laboratorieanalyser. Ved hjelp av denne kan man finne både systematisk avvik oganalytisk variasjon. Fra analytisk og biologisk variasjon finner man hvor stort konfidensintervall laboratoriesvar (ogdermed beslutningsterskler) er omgitt av, og hvor stor endring det må være mellom påfølgende svar før det er sikkert atendringen er reell, "kritisk differanse". I 11-14 legepraksiser i Rogaland varierte analytisk variasjonskoeffisient forhemoglobinbestemmelse fra 0,5 til 5,0%, for glukosebestemmelse fra 1,2 til 9,9%, for trombotest fra 3,1 til 10,5% ogfor kolesterol (fem legepraksiser) fra 3,3 til 9,7%. Dette gir kritisk differanse fra 7,8 til 15,8% for hemoglobin og18,8-31,6% for kolesterol. Vi presenterer et diagram hvor man lett kan finne kritisk differanse for egne utførteanalyser. Vi arbeider for at slik evaluering av egne laboratorieundersøkelser skal bli vanlig rutine på allelegekontor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media