Giftsopper, soppgifter og soppforgiftninger

Holsen DS, Aarebrot S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


60-100 norske sopparter er giftige, men bare et fåtall kan gi dødelige forgiftninger. Forveksling med spiselig sopp, gal tilberedning og aksidentelt eller tilsiktet inntak av giftsopp er aktuelle forgiftningsmåter. Lang latenstid (> 5-6 timer) tyder på alvorlig forgiftning og krever innleggelse i sykehus. Cytotoksiske soppgifter i f.eks. hvit fluesopp og giftslørsopp kan føre til alvorlig skade av lever og nyrer, og krever intensiv behandling med bl.a. hemoperfusjon. Neurotoksiske soppgifter kan føre til dramatiske, men sjelden til alvorlige symptomer fra det perifere og det sentrale nervesystem, deriblant hallusinasjoner. En rekke sopparter kan gi uspesifikke, men forbigående gastroenterittsymptomer med kort latenstid. Noen sopparter kan forårsake disulfiramliknende effekter i kombinasjon med alkohol. Ventrikkeltømning og medisinsk kull er initiale behandlingstiltak. Nøyaktig anamnese og innsamling av sopprester inkludert vomitus kan sikre identifikasjon av den aktuelle soppen. Giftinformasjonssentralen kontaktes for ytterligere hjelp og veiledning.

Anbefalte artikler