Giftsopper, soppgifter og soppforgiftninger

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  60-100 norske sopparter er giftige, men bare et fåtall kan gi dødelige forgiftninger. Forveksling med spiselig sopp,gal tilberedning og aksidentelt eller tilsiktet inntak av giftsopp er aktuelle forgiftningsmåter. Lang latenstid (>5-6 timer) tyder på alvorlig forgiftning og krever innleggelse i sykehus. Cytotoksiske soppgifter i f.eks. hvitfluesopp og giftslørsopp kan føre til alvorlig skade av lever og nyrer, og krever intensiv behandling med bl.a.hemoperfusjon. Neurotoksiske soppgifter kan føre til dramatiske, men sjelden til alvorlige symptomer fra det perifereog det sentrale nervesystem, deriblant hallusinasjoner. En rekke sopparter kan gi uspesifikke, men forbigåendegastroenterittsymptomer med kort latenstid. Noen sopparter kan forårsake disulfiramliknende effekter i kombinasjon medalkohol. Ventrikkeltømning og medisinsk kull er initiale behandlingstiltak. Nøyaktig anamnese og innsamling avsopprester inkludert vomitus kan sikre identifikasjon av den aktuelle soppen. Giftinformasjonssentralen kontaktes forytterligere hjelp og veiledning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media