Holsen DS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Holsen DS

Holsen DS, Aarebrot S
30.09.1997
Sammendrag 60-100 norske sopparter er giftige, men bare et fåtall kan gi dødelige forgiftninger. Forveksling med spiselig sopp, gal tilberedning og aksidentelt eller tilsiktet inntak av giftsopp er...