Forbigående stråleindusert hyposalivasjon hos barnepasient

Jensen JL, Langberg CW Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Denne sykehistorien omhandler diagnostisering og behandling av hyposalivasjon etter kombinasjonsbehandling med cellegift og radikal strålebehandling mot nasofaryngealt karsinom med metastaser hos en åtte år gammel jente. Som følge av kreftbehandlingen fikk pasienten munntørrhetsplager, og uttalt hyposalivasjon ble påvist. Flittig bruk av salivastimulerende tiltak som sukkerfri tyggegummi og pastiller ble anbefalt, og pasienten ble fulgt opp i ett år. I løpet av denne perioden ble hvilesalivasjonen femdoblet, stimulert helsalivasekresjon økte også, men mindre. Nå, to år etter strålebehandlingsstart, er pasienten ikke lenger plaget av munntørrhet.

Anbefalte artikler