Cerebrale CT-funn ved AIDS

Hol PK, Dunlop O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Hos 82 av 525 AIDS-pasienter ble det utført cerebral CT, med positivt funn hos 46.

Funnene var cerebral atrofi i 28 tilfeller, patologisk demyelinisering i to, progressiv multifokal leukoencefalopati i ett, toksoplasmose i 11, lymfom i sju, infarkt i ett og ett subduralt hematom. De radiologiske funn ble sammenliknet med patologiske funn og kliniske symptomer. Viktigheten av å kjenne disse radiologiske funn for å kunne tolke cerebrale CT-funn riktig er påpekt.

Anbefalte artikler