Cerebrale CT-funn ved AIDS

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hos 82 av 525 AIDS-pasienter ble det utført cerebral CT, med positivt funn hos 46.

  Funnene var cerebral atrofi i 28 tilfeller, patologisk demyelinisering i to, progressiv multifokal leukoencefalopatii ett, toksoplasmose i 11, lymfom i sju, infarkt i ett og ett subduralt hematom. De radiologiske funn ble sammenliknetmed patologiske funn og kliniske symptomer. Viktigheten av å kjenne disse radiologiske funn for å kunne tolke cerebraleCT-funn riktig er påpekt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media