Dunlop O

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dunlop O

Hol PK, Dunlop O
10.09.1997
Sammendrag Hos 82 av 525 AIDS-pasienter ble det utført cerebral CT, med positivt funn hos 46. Funnene var cerebral atrofi i 28 tilfeller, patologisk demyelinisering i to, progressiv multifokal...