Kostnadsbesparelse ved autotransfusjon i forbindelse med koronarkirurgi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ved åpen hjertekirurgi kan pasientens blod oppsamles og gis tilbake (autotransfunderes) under forskjellige faser avoperasjonen. Hos 3 637 fortløpende pasienter som gjennomgikk koronar bypassoperasjon, ble et fastlagtblodsparingsprogram systematisk gjennomført, og mer enn 8000000 ml blod/blodtilblandet væske ble oppsamlet og gitttilbake til pasientene. Dette representerer anslagsvis en kostnadsgevinst på ca. 13 millioner kroner eller ca. 3500kroner per pasient. I tillegg kommer sparte kostnader ved redusert morbiditet knyttet til homologe blodtransfusjoner.Det ble ikke registrert komplikasjoner relatert til autotransfusjonsrutinene, og de fleste pasienter ble raskt fysiskmobilisert. Av hele pasientgruppen fikk til sammen 69 pasienter (1,9%) tilført røde blodceller (med eller uten plasma)mens 76 pasienter (2,1%) ble gitt plasma alene og 11 pasienter (0,3%) fikk trombocyttkonsentrat. I alt kunne 3481pasienter (95,7%) utskrives uten eksposisjon av bankblod eller blodprodukter. Hemoglobinkonsentrasjonen ved utskrivningvar gjennomsnittlig 12,1 ± 1,4 g/100 ml. Vi konkluderer med at en kombinasjon av enkle autotransfusjonsprosedyrermedfører et svært lavt behov for transfusjon av bankblod hos pasienter som gjennomgår koronar bypasskirurgi. Demedisinske og økonomiske gevinster er betydelige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media