Øvrum E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øvrum E

Øvrum E, Holen EÅ, Tangen G, Øystese R
10.08.1997
Sammendrag Ved åpen hjertekirurgi kan pasientens blod oppsamles og gis tilbake (autotransfunderes) under forskjellige faser av operasjonen. Hos 3 637 fortløpende pasienter som gjennomgikk koronar...